ProxyMarket.pl

FAQ serwisu

Często zadawane pytania

Frequently Asked Questions – zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie, mające na celu udzielenie danemu użytkownikowi serwisu ProxyMarket.pl pomocy bez konieczności angażowania do tego jakichkolwiek osób.


1. Proxy w serwisie ProxyMarket.pl

Nie ma takiej możliwości. Polskich proxy jest za mało i jest za mało stabilna ich ilość, aby tworzyć dla nich osobne pakiety.

Nie. W serwisie ProxyMarket.pl oferowane są wyłącznie proxy publiczne.

W celu otrzymania pakietu testowego, proszę kontaktować się z BOK-iem: [email protected], podając cel w jakim chce się użyć proxy, ich ilość dla testów i okres przez jaki chciałoby się wypróbować usługę. Każde takie zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie.

Zgłaszając problemy z prawidłowym działaniem proxy, proszę o:

 • załączenie listy niedziałających proxy
 • podanie informacji w jakim programie były używane
 • podanie informacji w jaki sposób proxy były używane, jakie zapytania realizowały do wyszukiwarki google (zaawansowane czy podstawowe)
 • jaki rodzaj błędu występuje (ban w google, timeout, czy całkowity brak działania proxy)
 • podanie informacji jak często i w jaki sposób pobierane są świeże proxy z konta
 • w miarę możliwości, prosze o załączenie zrzutu ekranu z dokonanej weryfikacji proxy

Odpowiedź na tak przesłane zgłoszenie zostanie udzielona Państwu do 24h od jego wpłynięcia.

W naszej ofercie znajdują się wyłącznie proxy publiczne.

W chwili obecnej dostępne są dwa rodzaje pakietów proxy:

 • proxy pod Google - dedykowane do pracy z wyszukiwarką google
 • proxy Anonimowe - pakiety z proxy wysoce anonimowymi (L1) oraz pakiet proxy wysoce anonimowych (L1) i anonimowych (L2)

Dostępne są również pakiety jednorazowe z proxy pod google jak i anonimowymi.

W ramach pakietu Jednorazowego przydzielane są do konta Użytkownika proxy w liczbie określonej przy zakupie, które w danym momencie działały.

Proxy te są dostępne wyłacznie z poziomu Panela klienta, w szczegółach pakietu przez cały czas od dokonania zakupu, do chwili wykupienia kolejnego pakietu Jednorazowego. Proxy te nie podlegają podmianie z chwilą gdy przestaną działać.

Użytkownik może z nich korzystać tak długo, jak długo będą działały poprawnie. ProxyMarket.pl nie daje żadnych gwarancji co do okresu i zakresu działania wykupionych proxy.

Anonimowość proxy określana jest przez skrypt PHP, a częstotliwość weryfikacji każdego proxy nie przekracza 30 min. Również w Pakietach Anonimowych jest stała podmiana niedziałających proxy.

Wskazany rodzaj anonimowości (L1/L2) ustalony został w ramach możliwości oferowanych przez język programowania PHP. Dla każdego proxy następuje weryfikacja w oparciu o skrypt PHP, gdzie ustalane jest m.in. czy proxy jest w stanie ukryć nasze IP i czy identyfikuje się jako proxy.

 • oznaczenie proxy jako L1 wskazuje, iż na chwilę weryfikacji proxy ukryło nasze IP, jak również ukryło fakt łaczenia się poprzez serwer proxy
 • oznaczenie proxy jako L2 sugeruje, iż proxy ukryło nasze IP, ale nie było w stanie zatuszować faktu realizacji połączenia przez serwer proxy

Z uwagi na fakt, iż oferowane są proxy publiczne na konfigurację, których nie mamy żadnego wpływu, serwis ProxyMarket.pl nie daje gwarancji, iż proxy raz oznaczone jako L1 bądź L2 nie będzie za chwilę np. proxy transparentnym. Jednak z uwagi na fakt, iż weryfikacja każdego proxy następuje w odstępach czasu nie przekraczających 30 min. każda taka zmiana zostanie zauważona i oznaczenie takiego proxy zostanie odpowiednio zaktualizowane w bazie.

2. API

Nie. API przydzielane jest na stałe do konta. Nie jest możliwa również jego zmiana. Chęć zmiany adresu API oznacza konieczność założenia nowego konta.

Aby dodać API do SB należy po zalogowaniu na konto, skopiować link url znajdujący się pod numerem API key lub Usługi ProxymarketCache do: Manage (okno proxy w SB) -> Harvest Proxies -> Add source -> By typing the url

Aby dodać API do Stat4Seo należy skopiować link url znajdujący się pod numerem API (http://www.proxymarket.pl/api/get/numer_api)  do: Dodaj -> Dodaj proxy -> URL do listy proxy:

W pole "Jak często pobierać: (w minutach)", proszę wpisać częstotliwość pobierania nowych proxy, np. 5 min.

W zakładce Konfiguracja wciskamy przycisk "Otwórz plik listy" i w pliku wklejamy do niego adres API skopiowany z naszego konta. Plik zapisujemy, a następnie w programie zaznaczamy opcję "Używaj zewnętrznego źródła proxy".

W module programu USM o nazwie Proxy Master w zakładce Konfiguracja programu w pole "ProxyMarket.pl - API Key" wklejamy sam numer API, zamiast całego adresu url.

API pozwala na wyświetlanie/pobieranie proxy przydzielonych do konta bez potrzeby logowania do serwisu. Pod unikalnym adresem url wyświetlona zostaje w trybie tekstowym lista przydzielonych proxy. Każdorazowe wywołanie/odświeżenie adresu API podaje aktualną listę proxy.

Serwery proxy w Publikerze mogą być pobierane automatycznie z ProxyMarket.pl poprzez API. Ustawienia są w Menu -> Konfiguracja, gdzie wklejamy adres url naszego API.

Aby dodać API do GSA Search Engine Ranker należy po zalogowaniu na konto naszego serwisu, skopiować link url znajdujący się pod numerem API key lub Usługi ProxymarketCache do: Options -> Configure -> Add/edit proxy -> Parse url

Dotyczy ona możliwości swobodniejszego wywoływania API, dzięki zastosowaniu cache dla proxy pobieranych przez API. W Panelu konta można znaleźć nowy adres API nazwany ProxymarketCache.

Co nam daje przedmiotowa usługa:

 • pozbywamy się komunikatu o zbyt częstym wywołaniu API. Zamiast niego wyświetla się proxy, które przy pierwszym wywołaniu zostają zapisane do cache i będą wyświetlane przy każdej próbie wywołania przed upływem oznaczonego dla danego pakietu czasu np. 120 sekund.
 • możliwość wyświetlania proxy w dowolnym momencie
 • zapewnienie większej stabilności usługi - za każdym razem proxy zostaną wyświetlone i to niezależnie od dostępności serwera bazowego
 • dwa API, które można używać równolegle. Jeżeli jedno API nie zadziała, do wykorzystania mamy drugie - inna lokalizacja serwera

W Panelu konta wyświetlane są również statystyki pobrań dla danego API, co pozwala na sprawowanie pewnej kontroli nad procesem pobierania proxy.
Ciekawostką są również komunikaty dodane w nagłówku HTTP, informujące o statusie danego wyświetlenia:

czy proxy zostały pobrane z bazy:


Dodany obrazek

czy też wyświetlone z cache (wraz z informacją ile pozostało czasu do ponownego pobrania z bazy):


Dodany obrazek

Jest to lista adresów IP lokalizacji z których będzie można wywoływać zdalnie proxy, korzystając z klucza API lub usługi ProxymarketCache API.

Aby sprawdzić swój adres IP w przeglądarce wystarczy wczytać stronę: http://whatismyipaddress.com/ i przepisać (czasami po skopiowaniu adresu IP ze strony może to nie działać) do listy uprawnionych adresów podany tam IP.

Jeżeli chcemy poznać IP naszego serwera (hosting/VPD/dedyk) należy pobrać skrypt z http://www.proxymarket.pl/programy/sprawdzipklienta.zip, przesłać na FTP tegoż serwera, a następnie wywołać plik w przeglądarce (w zależności od lokalizacji przesłanego pliku, może to być np. http://www.naszadomena.pl/sprawdzipklienta.php) i odczytane IP wprowadzić w polu uprawnionych.

Liczba uprawnionych IP uzależniona jest od wykupionego pakietu i do niego przypisana.

IP na liście można również wpisywać w formie zakresu 0-255 dla ostatniego bloku np. 192.168.0.* - gdzie * zastępuje dowolny znak z zakresu 0-255. Ma to umożliwić wygodniejsze korzystanie z API dla osób, które maja zainstalowane skrypty na hostingach rotujących adresami IP.

Oprogramowanie do tworzenia baz firm Najlepsze oprogramowanie do tworzenia baz firm.Aby dodać API do Websoft Site Analyzer należy skopiować link url znajdujący się pod numerem API (http://www.proxymarket.pl/api/get/numer_api lub http://www.proxymarketcache.pl/api/get/numer_api) i wkleić go w zakładce Konfiguracja parsera.

3. Konto użytkownika

Na jednym koncie mogą być aktywne maksymalnie dwa miesięczne pakiety, po jednym z kategorii Google i Anonimowych (nie można mieć np. dwóch pakietów Google bądź dwóch Anonimowych).

Oprócz aktywnych dwóch pakietów miesięcznych, w danej chwili, może być wyświetlany również jeden pakiet Jednorazowy. Wykupienie kolejnego powoduje nadpisanie proxy ze starego pakietu, przydzielonymi w ramach nowego.

Bez ograniczeń.

Pakiety się nie sumują i nie przedłużają ważności konta. Wcześniejszy zakup drugiego pakietu z tego samego rodzaju powoduje, iż może on zostać aktywowany w dowolnie wybranym przez użytkownika momencie (wówczas przestaje być aktywny stary pakiet) bądź pozostać w trybie oczekującym, który oznacza jego automatyczną aktywację na 2-3 godziny przed wygaśnięciem starego.

W tym celu należy założyć nowe konto i przesłać informację na [email protected], jaki pakiet, do jakiego konto ma zostać przydzielony.

Jeżeli zapomniałeś hasła, skorzystaj z opcji odzyskiwania hasła.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu na jaki założyłeś konto w serwisie ProxyMarket.pl, proszę, skontaktować się z BOK-iem z prośbą o przesłanie loginu i nowego hasła. Proszę, zorbić to z adresu e-mail, który został zarejestrowany w naszym serwisie dla konta.

Jeżeli nie pamiętasz loginu, hasła i adresu e-mail, których użyłeś do zarejestrowania się w naszym serwisie - załóż nowe konto.

Podmiana niedziałających proxy działa przez cały czas i polega na wymianie w koncie użytkownika proxy, które przestały działać lub nie spełniają kryteriów nałożonych przez system. Średnio proxy sprawdzane są co 10 min. jednak wymiana niedziałających na dobre może odbywać się szybciej.

Systemu rotacji polega na częsciowej bądź całościowej wymianie przydzielonych do konta proxy, co określony dla danego pakietu czas i niezależnie od tego czy działają, czy nie.

4. Płatności

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu, należy wprowadzić dane firmy w: Panel konta ->  Rachunki -> Twoje dane
Wprowadzanie powyższych danych jest niezbędne dla otrzymania rachunku (nie wystawiamy faktur VAT z uwagi na zwolnie podmiotowe od podatku VAT).

Skorzystanie z płatności online (poprzez Transferuj.pl) powoduje automatyczne wystawienie rachunku do 30 min od od aktywowania pakietu. Rachunek zostanie wystawiony nawet jeżeli dane zostaną wprowadzone po dokonaniu zakupu, o ile jednak nastąpi to w tym samym miesiącu, w którym dokonany został dany zakup.

 

Wszystkie rachunki dostępne będą z poziomu Panelu konta. Przy automatycznym wystawianiu rachunków, możliwe jest również otrzymanie rachunku na e-mail. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednia opcję (Zaznacz jeśli chcesz otrzymać rachunek na e-mail.) w: Panel konta -> Rachunki -> Twoje dane

Z uwagi na fakt, iż nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT, nie wystawimy faktur VAT.

Są dwa sposoby:

 1. Korzystając z płatności online realizowanych przez serwis transferuj.pl. W ten sposób można również skorzystać z płatności PayPal. Tak zakupiony pakiet zostanie aktywowany automatycznie po dokonaniu płatności.
 2. Dokonując przelewu na konto. W tym celu należy skontaktować się z BOK-iem: [email protected] Pakiet zostanie aktywowany do 24h od przesłania potwierdzenia dokonania przelewu lub zaksięgowania wpłaty.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [ zamknij ]